Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tiedotusohje

Kaikessa materiaalissa, jota hankkeessa tuotetaan (kuten esitteet, raportit, oppaat, tiedotteet, julisteet, lehti-ilmoitukset ja internetsivut) on käytettävä 

  • EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin".
  • EU:n Leader-logoa. 
  • Lisäksi voit halutessasi käyttää ohjelmakaudelle 2014–2020 suunniteltua graafista ilmettä ja "maaseutu2020" -logoa, jonka löydät myös kuvapankista.

Mikäli logot puuttuvat, kustannuksia ei voida maksaa. Lehtihaastatteluissa on mainittava rahoittajana Leader Länsi-Saimaa ry.

Saat logot Maaseutu.fi-kuvapankista. Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, tuensaajan tulee sijoittaa toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle.

Jos julkisen tuen määrä ylittää 50 000 euroa, tuensaajan tulee kiinnittää rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen tiedotuskyltti. Tiedotuskyltti tulee kiinnittää tuettuun kohteeseen riittävän näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Saat kyltin Ely-keskukselta tai Leader-ryhmältä. Muokattava julistepohja tulee ladattavaksi Maaseutu.fi-verkkosivuille.

maaseutu.fi-sivun viestintäohje ja kuvapankki

  • Osumia: 5149