Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kylvöohjeet niittysiemenseoksille


Jaa tämä artikkeli

Leader-niityn kylvöohjeet

Kukkaniitty kannattaa perustaa valoisaan ja vettä läpäisevään paikkaan. Luonnonkasvit viihtyvät karussa ja hiekkapitoisessa maassa.

Kylvä Leader-niittyseos keväällä, mitä aiemmin, sen parempi. Poista kylvöalueelta liiat rikkaruohot. Voit halutessasi köyhdyttää maata niittykukille paremmaksi kasvualustaksi levittämällä kylvettävälle alueelle hiekkaa.


Kun rupeat kylvöpuuhiin, niin huolehdi riittävästä aluskosteudesta. Siemenet kylvetään maan pintaan eikä niitä peitetä. Riittoisuus noin 5 m2.

Ja vielä pikkuvinkkinä: kylvön helpottamiseksi siemenet kannattaa sekoittaa hienojakoiseen hiekkaan.

Leader-niityn hoito

Niitty niitetään kerran vuodessa syksyllä kukintoajan päätteeksi. Niittojäte jätetään maahan muutamaksi päiväksi, jotta kasvien siemenet ehtivät varista maahan ja sinulla on niitty seuraavanakin kesänä. Lopuksi niittojäte haravoidaan pois niittyalalta.

Leader rahoitusta yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen tai yhdistyksen toiminnan kehittämiseen

Kun olet saanut Leader-niityn kylvettyä, pohdi seuraavaksi onko sinulla mielessäsi esimerkiksi yritysidea, johon tarvitsisit rahoitusta. Tai oletko kenties jo yrittäjä tai yhdistystoimija ja olet suunnitellut jonkinlaisia kehittämistoimia?

Ota yhteyttä Leader-toimistoon ja kerro ideastasi, niin katsotaan yhdessä, kuinka voimme lähteä viemään asiaa eteenpäin. Yhteystiedot löydän helposti tästä.

Ps. Ja nyt jos jo heti alkoi ajatukset raksuttaa, niin voit tutustua Leaderin erilaisiin rahoitusmahdollisuuksin tarkemminkin.

Yritysten rahoitusmahdollisuuksiin pääset tästä.

Yhdistysten rahoitusmahdollisuuksiin pääset tästä.

Meiltä löytyy rahoitusmahdollisuuksia myös nuorten omiin yrityskokeiluihin ja projekteihin. Jos olet 13-28 -vuotias, niin käy tsekkaamassa mistä on kyse. Linkki Kipinärahoihin

Lue lisää...Kylvöohjeet niittysiemenseoksille

  • Osumia: 455

Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin


Jaa tämä artikkeli

Rahoituskaudella 2023-27 Lappeenrannan seudulla on käytössä 3,2 miljoonaa euroa julkista tukea (EU:n, valtion ja kuntien rahaa), josta myönnetään tukea yritysten, yhdistysten ja julkisten yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeille.

Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin valtakunnallisessa hankerekisterissä, jossa voit etsiä hankkeita mm. toteutuskunnan tai asiasanan mukaan.

Avaa hankerekisteri

Rahoituskausi 2014-22

Vuosina 2014-2022 Leader-rahaa myönnettiin Lappeenrannan seudulla yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin 29 yritystukeen ja 76 kehittämishankkeeseen. Leader-rahoituksen avulla on toimintansa aloittanut 10 uutta yritystä ja yrityksiin on syntynyt 18 työpaikkaa.

Kehittämishankkeita on toteutettu 42 kylällä. Hankkeissa on järjestetty uusia tilaisuuksia ja aloitettu uutta harrastustoimintaa. Kymmeniä rakennuksia on kunnostettu tai rakennettu ja ympäristön tilaa parannettu. Leader-hankkeisiin on osallistunut yli 850 organisaatiota ja hankkeiden järjestämiin aktivointitilaisuuksiin on osallistunut yli 26 000 henkilöä.

Lue lisää...Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin

  • Osumia: 721

Henkilötietojenkäsittely (Hyrrä)


Jaa tämä artikkeli

Rekisterinpitäjä
Maaseutuvirasto PL 405, 60101 Seinäjoki (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki) Puh. 0295 31 2000 (vaihde) Faksi 0295 31 2201 (kirjaamo)

Tietosuojavastaava
Maaseutuviraston tietosuojavastaava Hanna Westinen, sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Käsittelijä
Leader -ryhmän hanke- ja yritystukihakemuksia käsittelevät työntekijät. Lisäksi rajatummin oikeuksin kyseisiä hakemuksia käsittelevät Leader -ryhmän hallituksen jäsenet.

Käsittelyn kohteena olevat tietoryhmät
Seloste koskee Hyrrä –tietojärjestelmään sisältyvien henkilötietojen käsittelytoimia Leader -ryhmän osalta. Käsittelyn kohteena ovat vain Leader -ryhmän oman toimialueen alla eritellyt tiedot. Leader -ryhmien työntekijät käsittelevät rekisterin sisältämiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyviä hanke-ja yritystukien sekä toimintarahan tukien ja maksatusten hakemustietoja sekä päätöstietoja. Lisäksi työntekijät käsittelevät ohjelman seurantaan ja raportointiin tarvittavia tietoja. Leader -ryhmän hallituksen jäsenet käsittelevät hanke- ja yritystukien sekä toimintarahan tukihakemusten tietoja sekä näkevät kyseiset tukipäätökset.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Lue lisää...Henkilötietojenkäsittely (Hyrrä)

  • Osumia: 557

Tietosuojaseloste


Jaa tämä artikkeli

Rekisterin nimi:
Leader Länsi-Saimaa ry:n jäsenrekisteri (Sähköinen tiedosto)

Rekisterinpitäjä:
Leader Länsi-Saimaa ry

Y-tunnus:
1439369-3

Osoite:
Kipparinkatu 1, 53900 LAPPEENRANTA
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.leaderlansisaimaa.fi

Yhteyshenkilö:
Tiina Sirppiniemi
p. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään jäsenasioiden hoitoon ja tiedottamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekistereissä olevia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti mm. jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksujen maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään sekä tiedottamiseen ja viestintään.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Leader Länsi-Saimaan palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Leader Länsi-Saimaa edellyttää henkilökunnalta ja hallituksen jäseniltä sekä valtuuttamiltaan toimioilta sitoutumista rekisteritietojen salassapitoon. Salassapitosopimus tehdään kirjallisesti.

Rekisterin tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään jäsenen ilmoituksen perusteella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta. Jäsenen osoitetietoja voidaan päivittää osoite- ja/tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä.

Reksiterin tietosisältö:
Nimi Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
Jäsenmaksun suoritus

Yhdistys/yhteisöt/Yritykset:
Yhteyshenkilö: (Puheenjohtaja/sihteeri/taloudenhoitaja) Nimi (osoite, sähköposti ja puhelinnumero) Jäsenmaksun suoritus

Tietojen suojaus ja säilytys:
Henkilötiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa kirjallisesti eroavansa jäsenyydestä tai yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen (Yhdistyksen säännöt 4§).

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekistereissä mainituilla henkilöillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerranvuodessa toteutettuna. Tiedot toimitetaan 1 kk kuluessa tarkastuspyynnön saapumisesta.

Lue lisää...Tietosuojaseloste

  • Osumia: 545

Rekisteriseloste


Jaa tämä artikkeli

Rekisterin nimi: 
Leader Länsi-Saimaa ry:n jäsenrekisteri (Sähköinen tiedosto)

Rekisterinpitäjä: 
Leader Länsi-Saimaa ry  

Y-tunnus: 
1439369-3

Osoite: 
Kipparinkatu 1, 53900 LAPPEENRANTA
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.leaderlansisaimaa.fi

Yhteyshenkilö:   
Tiina Sirppiniemi
p. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:
25.5.2018/TS  Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekistereissä olevia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti mm. jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksujen maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään sekä tiedottamiseen ja viestintään.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi
Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)Nimi
(osoite, sähköposti ja puhelinnumero
Jäsenmaksun suoritus

Yhdistys/yhteisöt/Yritykset:
Yhteyshenkilö:
(Puheenjohtaja/sihteeri/taloudenhoitaja)
Jäsenmaksun suoritus

Rekisterin tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään jäsenen ilmoituksen perusteella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta. Jäsenen osoitetietoja voidaan päivittää osoite- ja/tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja suojaus:
Henkilötiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa kirjalli- sesti eroavansa jäsenyydestä tai yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen (Yhdistyksen säännöt 4§).

Tarkastusoikeus
Reksiteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää reksiterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisena rekisterinpitäjältä.

Tietojen korjaaminen:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täy dennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Lue lisää...Rekisteriseloste

  • Osumia: 660