Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa tämä artikkeli
Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat perjantaina 10.2.2023 sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027.

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla Helsingissä. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

- Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen lausui.

Leader Länsi-Saimaa alkaa toteuttaa omaa strategiaansa (linkki) yhteistyössä toiminta-alueensa (Lappeenrannan maaseutualueet, Luumäki, Lemi, Taipalsaari, Savitaipale) yritysten ja yhteisöjen kanssa. Leader-rahoituksen haku avautuu tämänhetkisen tiedon mukaan kevään 2023 aikana.

Kuva: Suomen Leader-ryhmien edustajat kokoontuivat 10. helmikuuta 2023 Säätytalolle Helsinkiin allekirjoittamaan yhteistyösopimukset maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston kanssa. Kuvaaja: Satu Mali

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen aiheesta: linkki