Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Hae rahoitusta

Jaa tämä artikkeli

Tuen hakeminen

Leader -rahoitusta voivat hakea yritykset (pääsääntöisesti alle 5 htv) ja yhteisöt (yhdistykset, säätiöt ja kunnat). Hankehaku on jatkuva. Hakemukset käsitellään Leader Länsi-Saimaan hallituksessa.

Hankkeiden valintajaksot

Hankehaku on jatkuva, mutta hankkeet käsitellään Leader-hallituksessa valintajaksoittain.

Valintajakso päättyy            Hallituksen kokous

9.8.2024                               29.8.2024

20.9.2024                             10.10.2024

18.10.2024                            7.11.2024

8.11.2024                              28.11.2024

Hallituksen käsittelyyn otettavan hankkeen tulee sisältää kaikki päätöksenteon edellyttämät tiedot ja liitteet. 

Leader Länsi-Saimaa tukee paikallislähtöistä toimintaa, joka toteuttaa Viije tähe ratekiamme (kehittämisstrategia vuosille 2023-27) tavoitteita. Leader Länsi-Saimaalle on myönnetty strategian toteuttamiseen 3,2 milj. euroa julkista tukea (EU:n, valtion ja kuntien rahaa). Sen lisäksi kaikissa hankkeissa on toteuttajien omaa rahaa tai muuta yksityistä rahaa. 

Hankkeen suunnittelu

Ota heti idean synnyttyä yhteyttä Leader Länsi-Saimaan henkilökuntaan. Autamme hankkeen suunnittelussa ja opastamme tuen hakemisessa. Tutustu myös yleisimpiin kysymyksiin Leader -rahoituksesta.

Hankesuunnitelma on koko prosessin tärkein asiakirja. Se kannattaa laatia huolellisesti.

  • Hankesuunnitelman perusteella valitaan rahoitettavat hankkeet.
  • Yksityiskohtainen ja selkeä hankesuunnitelma auttaa hankkeen toteuttamisessa.
  • Kun hankkeelle haetaan maksatusta, tukea maksetaan vain hankesuunnitelmassa haettuihin ja hyväksyttyihin kustannuksiin.

Tukihakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Hankesuunnitelma kannattaa kirjoittaa ensin wordiin, runkona voi käyttää Hankesuunnitelma(pohjaa).  

Huom. Hankkeen toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty Hyrrä-palveluun ja hakija on saanut ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta. Ennen ELY-keskuksen virallista rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla riskillään.

Millaisia hankkeita Leader Länsi-Saimaa tukee?

Leader Länsi-Saimaa tukee paikallislähtöistä toimintaa, joka toteuttaa Viije tähe ratekiamme tavoitteita. Strategian painopistealueet ovat Elinvoimainen yrittäjyys, Vireä ja osallistuva yhteisö, Ilmasto- ja ympäristöteot sekä Nuoret tekijät