Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Toimintaa yhteisön hyväksi

Jaa tämä artikkeli

Yleishyödyllisten hankkeiden tuet

Leader Länsi-Saimaa panostaa paikallisten tuotteiden ja palveluiden esilletuontiin, asuinviihtyvyyteen ja uudenlaisten toimintamallien ja ideoiden kokeiluun. Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa toteuttajana ovat yhdistykset tai yhteisöt ja hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat.

Tukea voi saada esimerkiksi:

  • tapahtumien järjestämiseen
  • koulutuksiin
  • verkostoitumiseen
  • erilaisiin investointeihin ja pieniin korjaustoimenpiteisiin
  • laite- ja konehankintoihin
  • toiminnan kehittämiseen
  • kylien, kuntien, yhteisöjen ja esim. oppi- ja tutkimuslaitosten yhteistyöhankkeisiin, joissa etsitään ongelmiin ratkaisuja. Näitä kutsutaan Älykäs kylä -hankkeiksi. 

Leader Länsi-Saimaa ei jaa yhdistyksille toiminta-avustusta eikä myönnä tukea jo olemassa olevaan toimintaan. Tavoitteena on aina uuden kehittäminen. 

Tuen määrä

Rahoitettavien hankkeiden enimmäistukitaso vaihtelee:

  • yleishyödylliset investoinnit enintään 60 %
  • yleishyödylliset kehittämishankkeet enintään 80 %

Hankkeelle voidaan myöntää julkista tukea enintään 180 000 €. Pienin mahdollinen tuki on 1 000 €. Kokonaiskustannuksiltaan alle 8000 euron hankkeet ovat pienhankkeita.