Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Elinvoimaa yritystoiminnasta

Jaa tämä artikkeli

Leader-tuet yrityksille

Onko sinulla yritysidea? Tai jo toimiva yritys, jonka toimintaa haluat kehittää tai laajentaa?

Yritykset voivat hakea Leader-ryhmältä rahoitusta investointeihin tai yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Tukea voivat hakea maaseutualueella (kartta alhaalla) toimivat yritykset, jotka työllistävät alle 5 henkilötyövuotta. Hakija voi olla aloittava yrittäjä tai toimiva yrittäjä. Tukea voivat hakea myös osa-aikaiset yrittäjät.

Leader-rahoitusta voi saada esimerkiksi :

 • tuotteiden, palveluiden ja tekniikoiden kehittämiseen
 • koneiden ja laitteiden hankintaan
 • toimitilojen rakentamiseen, korjaamiseen ja laajentamiseen
 • liikkeenjohto- ja markkinointitaitojen kehittämiseen
 • yritystoiminnan käynnistämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen

Tuettavalla yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja yritystoiminnan on annettava riittävä toimeentulo vähintään yhdelle henkilölle (poislukien osa-aikainen yrittäjyys ja yritystoiminnan kokeilu). Tuettava toiminta ei saa vääristää kilpailua. 

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Ennen tuen hakemista ota aina ensin yhteyttä Leader Länsi-Saimaan toimistoon!

Yritystuet

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investoinnin rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos, esim. liikevaihdon kasvu. Investointitukea voi hakea sekä osa-aikainen että päätoiminen yrittäjä.

Investointitukea voidaan myöntää:

 • Toimitilojen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan.
 • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan.
 • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin, patentteihin tai valmistusoikeuksiin sekä aineettomaan käyttöomaisuuteen.

Investointitukea voi hakea Leader-ryhmältä investointeihin, joiden kokonaiskustannukset ovat 5 000 – 100 000 euroa. Yli 100 000 €:n investointeihin tukea haetaan ELY-keskuksesta. Investointituki on yrityksen sijainnista riippuen Lappeenrannan seudulla 20-30 %. Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla tuki on korkeampi kuin kaupungin läheisellä maaseudulla. Lue lisää yrittäjien investointituista

Investointitukea voivat saada:

 • alkavat ja toimivat yritykset alle 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset
 •  osa-aikaiset yrittäjät, jos toiminta on ammattimaista

 Tuen hakeminen

Tukea haetaan Hyrrä -asiointipalvelusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mm. liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä suunnitelma ja kustannusarvio investoinnista.

Energiainvestoinnit harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla

Ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevat päätoimiset yritykset voivat hakea tukea

 • energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan,
 • yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen
 • energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen

 Tuki on 30 % kustannuksista.

Aloittavan yrityksen tuet

Yritystoimintaa suunnitteleva tai sitä aloittava voi saada tukea yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen tai olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun.   

Näitä yritystoiminnan käynnistystukia myönnetään lähinnä asiantuntijapalveluiden ostoon. Tukityypistä riippuen osa kustannuksista voi koostua myös tila- ja laitevuokrista ja matkoista.

Yritystoiminnan kokeilu, 2 500 €

Tuen avulla voit selvittää

 • onko minusta yrittäjäksi?
 • riittävätkö tietoni ja taitoni?
 • onko palveluilleni tai tuotteilleni kysyntää ja markkinoita?
 • toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
 • onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?

Tukea voi saada yrityskokeiluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan, esimerkiksi koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankintaan. Osa kustannuksista voi kohdistua mm. tila- ja laitevuokriin, matkoihin tai aineisiin ja tarvikkeisiin.

Yritystoiminnan kokeilussa hakijalla ei saa olla y-tunnusta ja hänen tulee olla yli 16-vuotias. Tuki myönnetään korkeintaan neljäksi kuukaudeksi.

Hakuvaiheessa tarvitaan suunnitelma siitä, mitä aiotaan tehdä ja mitä se maksaa.

Mikäli hakija saa opintotukea, työttömyyskorvausta tai muita etuuksia, tulee hakijan itse selvittää tuen vaikutus etuuksiin.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen, 5 000 €

Tukea voit saada esimerkiksi

 • asiantuntijapalveluihin, mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkimiseen. Tukea ei saa palkkoihin.
 • Asiantuntijapalveluiden ohella osa kustannuksista voi koostua tila- ja laitevuokrista, matkoista sekä aineista ja tarvikkeista tai pienhankinnoista (max. 1200 €). 

 Tukea haettaessa

 • yrityksellä tulee olla y-tunnus
 • tukea voi saada alkava yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle, aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • sama hakija ei voi myöhemmin hakea päätoimisen yrityksen käynnistystukea.

 Osa-aikaisuus: 10–35 työtuntia viikossa tai sesonkiluoteista yritystoimintaa enintään kuusi kuukautta vuodessa. Tavoitteena on työllistyä pysyvästi osa-aikaisena ja yli 10 000 euron liikevaihto vuodessa.

 

Hakemukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma. Lisäksi hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja paljonko se maksaa.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen, 7 500 €

Tukea voi saada

 • asiantuntijapalveluihin, mm. koulutukseen, valmennukseen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkimiseen. Tukea ei saa palkkoihin.
 • Asiantuntijapalveluiden ohella osa kustannuksista voi koostua tila- ja laitevuokrista, matkoista sekä aineista ja tarvikkeista tai pienhankinnoista (max. 1200 €). 

 Tukea haettaessa

 •  yrityksellä tulee olla y-tunnus
 • tukea voi saada alkava yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle, aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • sama hakija ei voi myöhemmin hakea osa-aikaisen yrityksen käynnistystukea.
 • starttirahaa voi saada yhtä aikaa käynnistystuen kanssa. Huomioi kuitenkin, että starttirahahakemus tulee tehdä, ennen kuin yrityksellä on y-tunnus.

Hakemukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja paljonko se maksaa.

 

Omistajanvaihdoksen valmistelutuki, 2 500 € tai 5 000 €

Jos suunnittelet ostavasi ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla toimivan yrityksen, voit saada omistajanvaihdoksen valmistelutukea.

Tukea myönnetään asiantuntijapalveluihin, esim.

 • ostettavan yrityksen arvon määrittämiseen
 • yrityskauppaneuvotteluihin osallistumiseen
 • rahoitussuunnitteluun jne.

Tuen määrä 2 500 € tai 5 000 €.

Hakijalla ei ole vielä y-tunnusta, mutta ostettavan yrityksen sijainti tulee olla tiedossa.

Hakemista varten tarvitaan hankesuunnitelma eli mitä toimia aiotaan tehdä ja paljonko ne maksavat.

Maatalouden kokeilutuki, 2500€ / 5000€ / 7500 €

Tukea voi hakea esimerkiksi

 • uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
 • uusien tuotteiden kokeiluun,
 • uusien markkinointikanavien testaamiseen

Tukea voi käyttää asiantuntijapalveluihin, tiedon hankkimiseen, vuokriin (maa-ala, koneet) ja aineisiin & tarvikkeisiin. Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuotantotapa, tuote, toimintamalli) merkittävää uutta tietoa. 

Maatalouden kokeilutukea voi saada vain toimiin, joihin maatalouden tukia ei myönnetä.

Hakijalla tulee olla y-tunnus. Tuen suuruus riippuu kokeilun laajuudesta.

Yritystoiminnan kehittäminen

Yrityksen kehittämistukia voi hakea asiantuntijapalveluihin, mm. investoinnin suunnitteluun, markkinoinnin suunnitteluun, tuotekehitykseen tai laskelmien tekemiseen. 

Yritystoiminnan suunnitteluun ja valmisteluun voivat saada tukea aloittavat yrittäjät. Kehittämistuki on tarkoitettu toimivan yrityksen kehittämiseen.

Lue lisää yritystoiminnan kehittämisen tukimuodoista.

Yritystoiminnan suunnittelu, 1 000 €
 • Hakija suunnittelee yritystoimintaa
 • ei y-tunnusta
 • Asiantuntijapalveluihin, joilla selvitetään yritystoiminnan edellytyksiä, sparrataan liikeideaa tms.
Valmistelutuki 2 000 €
 • hakijalla on y-tunnus
 • Asiantuntijapalveluihin, esim. liiketoimintasuunnitelman viimeistelyyn, investointien suunnitteluun, laskelmien tekemiseen, tukihakemuksen valmisteluun.
Kehittämistuki 3 000 €
 • toimivan yrityksen kehittämiseen. Yrityksen tulee olla toiminut vähintään yksi tilikausi.
 • Asiantuntijapalveluihin, esim. tuotekehitys, tuotannon kehittäminen, digitalisaation edistäminen, laatujärjestelmien kehittäminen. Voi sisältää myös kehittämistoimintaan liittyviä matkoja, vuokria, aineita ja tarvikkeita. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijän palkkoihin.
 • Samalle hakijalle tukea voidaan myöntää max. 3 kertaa rahoituskauden aikana.

Hakemista varten tarvitaan suunnitelma, mitä aiotaan tehdä ja arvio siitä, paljonko suunnitelman toteuttaminen maksaa.

Yritysryhmähanke

Yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu.

Yritysryhmähankkeessa voidaan:

 • kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä
 • kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi
 • kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa
 • edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia
 • rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä
 • kehittä matkailupalveluiden markkinointia ja myyntiä

Yritysryhmähankkeessa on mukana 3-10 yritystä. Hankkeessa on yhteisiä kehittämistoimenpiteitä sekä näihin liittyviä yrityskohtaisia toimenpiteitä.

Tukea hakee ja hanketta hallinnoi kehittämisorganisaatio, esim. neuvontajärjestö tai kehittämisyhtiö. Tuki on 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja se maksetaan hankkeen hallinnoijalle. Yritykset maksavat 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle.

pdf

Liite 3 Kaupunki-maaseuturajaus Lappeenranta

Tiedostokoko: 2.96 MB
Lisätty: 05.02.2023