Nuorten Kipinärahat - mitä ja miten haet?

Kipinärahat on Leader Länsi-Saimaan Nuoriso-Leader -toimintatapa, joka kannustaa nuoria käynnistämään uutta, omaehtoista vapaa-ajan toimintaa ja kokeilemaan yritystoimintaa. Samalla nuoret tutustuvat Leader- ja hanketoimintaan ja voivat vaikuttaa alueen kehittämiseen. Toiminnan rahoittavat alueen kunnat.

13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahoja omien projektiensa toteuttamiseen. Nuorten ryhmä voi hakea Kipinärahaa yhteisölliseen ja yleishyödylliseen projektiin, joka hyödyttää isompaa joukkoa nuoria. Nuori yrittäjä (esim. 4H-yritys tai NY) voi hakea tukea yrityksensä perustamiseen tai kehittämiseen. Tuki on 100-500€, erityistapauksissa 1 000 €, kuitenkin korkeintaan 90 % projektin kustannuksista.

Kuka voi hakea
•    vähintään kolmen hengen ryhmä 13-28-vuotiaita nuoria tai nuorten yhdistys
•    nuori yrittäjä (4H-yritys, NY, osk-yrittäjä, kevytyrittäjä) voi hakea tukea yksin yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin
•    vähintään 2/3 ryhmästä tulee olla 13-28-vuotiaita
•    yksi ryhmästä on yhteyshenkilö. Jos kaikki henkilöt ovat alle 18-vuotiaita, ryhmällä tulee olla vastuuaikuinen.
•    etusijalla ovat Leader Länsi-Saimaan jäsenet, jäsenmaksu on mahdollista suorittaa maksettavasta tuesta.

Mihin Kipinärahaa voi saada?
Kipinärahaa voi saada nuorten ideoimien projektien toteuttamiseen, esim. tapahtuman järjestämiseen, harrastusvälineiden hankkimiseen, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamiseen tai muuhun asiaan, jonka nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat.
•    tapahtuman, kurssin tai opintoretken järjestämiseen, julkaisun tekemiseen, yhteisten välineiden hankintaan, kokoontumispaikan tai ympäristön kunnostamiseen
•    ostopalveluihin, asiantuntijapalkkioihin, kaluste-, kone- ja tarvikehankintoihin

Toiminnan hyödyn tulee kohdistua Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueelle eli Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueelle. Toiminta voi kohdistua myös Lappeenrannan kaupunkialueelle.
•    rahaa myönnetään projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.
•    projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
•    raha auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä.
•    kustannusten tulee olla kohtuullisia.
•    kaluste- ja harrastusvälinehankinnoissa hakijan on etukäteen annettava selvitys, miten hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka vastaa niiden kunnossapidosta.

Rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:   
•    palkkoihin, päivärahoihin, puhelin- ja matkakuluihin
•    ruokailu- ja kahvituskuluihin paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa
•    moottoriajoneuvon hankintaan
•    luokkaretkiin, ostos- ja virkistäytymismatkoihin
•    kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin yms.
•    myytävien tuotteiden hankintaan
•    kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin
•    hakijan tavanomaiseen tai vakiintuneeseen toimintaan

Rahoituksen saamisessa on eduksi (nuorten ryhmän yleishyödyllinen projekti)
•    Projektissa järjestettävä toiminta on kaikille avointa.
•    Projekti hyödyttää mahdollisimman monia.
•    Projektilla saadaan aikaan uutta toimintaa tai pysyvää toimintaa.
•    Hakija tai hakijaryhmä ei ole aiemmin saanut Kipinärahaa.
•    On hyvä, jos projekti toteutetaan yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa kuten järjestöjen, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.

Rahoituksen saamisessa on eduksi (yrityskokeilut)
•    Kipinärahat kehittää yrityksen toimintaa tai on hakijalle uutta toimintaa
•    Projektista on pitkäaikaista hyötyä
•    Hakija ei ole aiemmin saanut rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen.
Yrityskokeiluun tukea hakevan on oltava esim. 4H-yrittäjä, NY, osk- tai kevytyrittäjä tai toiminimiyrittäjä.

Paljonko rahaa saa?
•    yleensä 100-500 €, max. 1 000 euroa. Yli 500 euron projekteissa myöntämiskriteerit ovat tiukemmat (esim. vaikuttavuus, kohderyhmän koko).
•    Tuki on 90 % kustannuksista. Ennakkona maksetaan 50 % tuesta. Loput maksetaan kuitteja ja loppuraporttia vastaan. Mahdollinen jäsenmaksu vähennetään ennakosta, mikäli se on maksamatta.

Huomaa, että
•    Samaan toimenpiteeseen ei voi saada päällekkäistä tukea kahdelta eri rahoittajalta. Muista samaan projektiin haetuista, haettavista tai saaduista avustuksista on mainittava hakuvaiheessa.
•    Samantyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran/ hakija.
•    Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran kalenterivuodessa.
•    Toiminnan tulee olla päihteetöntä, laillista ja hyvän maun mukaista.
•    Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoitus kertoa hakuvaiheessa.

Miten kipinärahoja haetaan ja miten rahoitusta saavat hankkeet valitaan?
Kipinärahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, josta käy ilmi, mitä projektissa tehdään, sen aikataulu, tavoitteet, toiminta ja hyödynsaajat.

Valintajaksoja on vuosittain kolme. Hakujaksot päättyvät 31.1., 30.4 ja 30.9

Kipinärahojen myöntämisestä päättää Leader Länsi-Saimaan nuorisojaosto, johon kuuluu nuoria alueen kunnista sekä Leader-hallituksen jäsen ja toimistohenkilökuntaa.

Miten ja milloin tuki maksetaan?
Nuorisojaoston käsittelyn jälkeen hakijalle ilmoitetaan sähköpostilla rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä, maksamisesta sekä se, milloin loppuraportti pitää tehdä. Ennakkoraha laitetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa rahoituspäätöksestä.

Tuki on käytettävä siihen asiaan, mihin sitä on haettu. Jos projekti ei toteudu lainkaan, se toteutuu pienempänä tai jos siihen tulee muutoksia (aikataulu, sisältö), ota AINA ennen muutoksia yhteys Leader Länsi-Saimaan toimistoon Tiina Sirppiniemeen.  
•    Ennakkona maksetaan 50 %. Loppurahat maksetaan projektin loputtua toteutuneita kustannuksia vastaan (kuittikopiot liitettävä raporttiin).
•    Mikäli projekti ei toteudu lainkaan tai toteutuu pienempänä kuin ennakkona maksettu summa, hakija joutuu palauttamaan ylijääneen tuen osuuden.
•    Mikäli projekti toteutuu suunniteltua suurempana, ylityksen maksaa hakija.
•    Mikäli Kipinäraha käytetään eri asioihin kuin hakemuksessa on ilmoitettu eikä muutoksista ole etukäteen sovittu Leader Länsi-Saimaan kanssa, maksettu ennakko peritään hakijalta takaisin.
 
Projektin voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistosta. Jos projektia ei valita rahoitettavaksi, hakija vastaa toteutuneista kustannuksista itse.

Lisätietoja:

Henri Niiranen
puh. 050 477 7330
tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Raatimiehenkatu 18, 2. kerros
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake