Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tee itsellesi kesätyö!


Jaa tämä artikkeli

Nuorten Kipinärahat - mitä ja miten haet?

Kipinärahat on Leader Länsi-Saimaan Nuoriso Leader -toimintatapa, joka kannustaa nuoria kokeilemaan yritystoimintaa tai käynnistämään uutta, omaehtoista vapaa-ajan toimintaa. Samalla nuoret tutustuvat Leader- ja hanketoimintaan ja voivat vaikuttaa kotiseutunsa kehittämiseen. Toimintaa rahoittavat Lappeenrannan seudun kunnat.

13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahaa yritystoiminnan käynnistämiseen ja yrityksensä kehittämiseen (myös 4H- yritys tai NY). Nuorten ryhmät, joissa on vähintään kolme henkilöä, voivat hakea rahoitusta yhteisölliseen projektiin, joka hyödyttää isompaa joukkoa nuoria.

Kipinärahaa voi saada toimintaan, joka toteutetaan Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueella (Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella). Rahoitusta voivat siis saada myös Lappeenrannan kaupunkialueella asuvat nuoret ja yritystoimintaansa alueella toteuttavat nuoret vapaa-ajan asukkaat. Kipinärahaa myönnetään pääsääntöisesti 100-500 € tukiprosentin ollessa 90 %.

Kuka voi hakea

 • nuori yrittäjä (4H-yritys, NY, osk-yrittäjä, kevytyrittäjä) voi hakea tukea yksin yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin

 • vähintään kolmen hengen ryhmä 13-28-vuotiaita nuoria tai nuorten yhdistys
 • vähintään 2/3 ryhmästä tulee olla 13-28-vuotiaita (koskee myös useamman henkilön yrityksiä)
 • yksi ryhmästä on yhteyshenkilö. Jos kaikki henkilöt ovat alle 18-vuotiaita, ryhmällä tulee olla vastuuaikuinen (koskee myös yrityksiä)
 • etusijalla ovat Leader Länsi-Saimaan jäsenet, jäsenmaksu on mahdollista suorittaa maksettavasta tuesta.

Mihin Kipinärahaa voi saada?

Kipinärahaa voi saada nuorten ideoimien projektien toteuttamiseen, esim.
 • ostopalveluihin, asiantuntijapalkkioihin, kaluste-, kone- ja tarvikehankintoihin
 • tapahtuman, kurssin tai opintoretken järjestämiseen, julkaisun tekemiseen, yhteisten välineiden hankintaan, kokoontumispaikan tai ympäristön kunnostamiseen

Toiminnan hyödyn tulee kohdistua Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueelle eli Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueelle. Toiminta voi kohdistua myös Lappeenrannan kaupunkialueelle.

 • rahaa myönnetään projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.
 • projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
 • raha auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä.
 • kustannusten tulee olla kohtuullisia.

Kaluste- ja harrastusvälinehankinnoissa hakijan on etukäteen annettava selvitys, miten hankintoja jatkossa säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka vastaa niiden kunnossapidosta.

Rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:   

 • palkkoihin, päivärahoihin, puhelin- ja matkakuluihin
 • hakijan tavanomaiseen tai vakiintuneeseen toimintaan
 • myytävien tuotteiden hankintaan
 • ruokailu- ja kahvituskuluihin paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa
 • moottoriajoneuvon hankintaan
 • luokkaretkiin, ostos- ja virkistäytymismatkoihin
 • kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin yms.
 • kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin

Rahoituksen saamisessa on eduksi (yrityskokeilut)

 • Kipinäraha kehittää yrityksen toimintaa tai on hakijalle uutta toimintaa
 • Projektista on pitkäaikaista hyötyä
 • Hakija ei ole aiemmin saanut rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen.
  Yrityskokeiluun tukea hakevan on oltava esim. 4H-yrittäjä, NY, osk- tai kevytyrittäjä tai toiminimiyrittäjä.

Rahoituksen saamisessa on eduksi (nuorten ryhmän yleishyödyllinen projekti)

 • Projektissa järjestettävä toiminta on kaikille avointa.
 • Projekti hyödyttää mahdollisimman monia.
 • Projektilla saadaan aikaan uutta toimintaa tai pysyvää toimintaa.
 • Hakija tai hakijaryhmä ei ole aiemmin saanut Kipinärahaa.

On hyvä, jos projekti toteutetaan yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa kuten järjestöjen, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.

Paljonko rahaa saa?

 • pääsääntöisesti 100-500 €. 
 • Tuki on 90 % kustannuksista. Ennakkona maksetaan 50 % tuesta. Loput maksetaan kuitteja ja loppuraporttia vastaan. Mahdollinen jäsenmaksu vähennetään ennakosta, mikäli se on maksamatta.

Huomaa, että

 • Samantyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran/ hakija.
 • Samaan toimenpiteeseen ei voi saada päällekkäistä tukea kahdelta eri rahoittajalta. Muista samaan projektiin haetuista, haettavista tai saaduista avustuksista on mainittava hakuvaiheessa.
 • Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran kalenterivuodessa.
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä, laillista ja hyvän maun mukaista.
 • Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoitus kertoa hakuvaiheessa.

Miten Kipinärahaa haetaan ja miten rahoitusta saavat hankkeet valitaan?

Kipinärahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, josta käy ilmi, mitä projektissa tehdään, sen aikataulu, tavoitteet, toiminta ja hyödynsaajat.

Valintajaksoja on vuosittain kolme. Hakujaksot päättyvät 31.1., 30.4 ja 30.9.

Kipinärahojen myöntämisestä päättää Leader Länsi-Saimaan nuorisojaosto, johon kuuluu nuoria alueen kunnista sekä Leader-hallituksen jäsen ja toimistohenkilökuntaa.

Miten ja milloin tuki maksetaan?

Nuorisojaoston käsittelyn jälkeen hakijalle ilmoitetaan sähköpostilla rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä, maksamisesta sekä se, milloin loppuraportti pitää tehdä. Ennakkoraha laitetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa rahoituspäätöksestä.

Tuki on käytettävä siihen asiaan, mihin sitä on haettu. Jos projekti ei toteudu lainkaan, se toteutuu pienempänä tai jos siihen tulee muutoksia (aikataulu, sisältö), ota AINA ennen muutoksia yhteys Leader Länsi-Saimaan toimistoon Tiina Sirppiniemeen. 

 • Ennakkona maksetaan 50 %. Loppurahat maksetaan projektin loputtua toteutuneita kustannuksia vastaan (kuittikopiot liitettävä raporttiin).
 • Mikäli projekti ei toteudu lainkaan tai toteutuu pienempänä kuin ennakkona maksettu summa, hakija joutuu palauttamaan ylijääneen tuen osuuden.
 • Mikäli projekti toteutuu suunniteltua suurempana, ylityksen maksaa hakija.
 • Mikäli Kipinäraha käytetään eri asioihin kuin hakemuksessa on ilmoitettu eikä muutoksista ole etukäteen sovittu Leader Länsi-Saimaan kanssa, maksettu ennakko peritään hakijalta takaisin.

Projektin voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistosta. Jos projektia ei valita rahoitettavaksi, hakija vastaa toteutuneista kustannuksista itse.

Lisätietoja

Henri Niiranen
puh. 050 477 7330
tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.