Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa tämä artikkeli

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:
Leader Länsi-Saimaa ry:n jäsenrekisteri (Sähköinen tiedosto)

Rekisterinpitäjä:
Leader Länsi-Saimaa ry

Y-tunnus:
1439369-3

Osoite:
Kipparinkatu 1, 53900 LAPPEENRANTA
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.leaderlansisaimaa.fi

Yhteyshenkilö:
Tiina Sirppiniemi
p. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään jäsenasioiden hoitoon ja tiedottamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekistereissä olevia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti mm. jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksujen maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään sekä tiedottamiseen ja viestintään.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Leader Länsi-Saimaan palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Leader Länsi-Saimaa edellyttää henkilökunnalta ja hallituksen jäseniltä sekä valtuuttamiltaan toimioilta sitoutumista rekisteritietojen salassapitoon. Salassapitosopimus tehdään kirjallisesti.

Rekisterin tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään jäsenen ilmoituksen perusteella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta. Jäsenen osoitetietoja voidaan päivittää osoite- ja/tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä.

Reksiterin tietosisältö:
Nimi Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
Jäsenmaksun suoritus

Yhdistys/yhteisöt/Yritykset:
Yhteyshenkilö: (Puheenjohtaja/sihteeri/taloudenhoitaja) Nimi (osoite, sähköposti ja puhelinnumero) Jäsenmaksun suoritus

Tietojen suojaus ja säilytys:
Henkilötiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa kirjallisesti eroavansa jäsenyydestä tai yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen (Yhdistyksen säännöt 4§).

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekistereissä mainituilla henkilöillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerranvuodessa toteutettuna. Tiedot toimitetaan 1 kk kuluessa tarkastuspyynnön saapumisesta.