Tehotonnit-teemahanke

Tehotonnit - teemahankkeen haku on auki 21.1-31.3.2019

Tehotonnit -teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille (n. 1 000-10 000 euron) investoinneille, jotka kohentavat asuinympäristöä, kunnostavat yhteisiä tiloja ja parantavat niiden energiataloutta tai kehittävät investointien avulla vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 50 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?

 • kylätalojen ja yhteistilojen remontointi, kunnostaminen tai niiden energiatehokkuuden parantaminen
 • uusien yhteistilojen rakentaminen tai tilojen monipuolista käyttöä edistävä rakentaminen
 • uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen lämmityksessä
 • ympäristön kunnostaminen
 • yhteisiin tiloihin hankittavat koneet ja laitteet,
  • jotka parantavat energiatehokkuutta tai turvallisuutta
  • jotka parantavat tilojen käyttöastetta

Teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille investoinneille, joiden kustannusarviot ovat n. 1000-10 000 euroa/hakija. Tuen määrä on 50 %. Osan omarahoituksesta yhdistys voi korvata talkootyöllä. Kannattaa huomioida, että talkootyö merkitään kustannusarvioon, jolloin se kasvattaa kustannusarviota.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Sen avulla voidaan toteuttaa pienempiä hankkeita, jotka eivät olisi muuten tukikelpoisia pienen kustannusarvion vuoksi. Tehotonnit -teemahanke on Leader Länsi-Saimaan hakema ja hallinnoima hanke, johon kootaan yhdistysten pieniä investointeja alahankkeiksi. Yksittäisen alahankkeen kustannusarvio voi olla n. 1 000-10 000 euroa ja kaikkien alahankkeiden kustannusarvio on yhteensä 85 000 euroa.

Kuka voi hakea?
Alahanketta voivat hakea yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset osuuskunnat, jotka toimivat Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueella (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari ja Lappeenrannan maaseutualueet).

Milloin voi hakea?
Hakemus liitteineen on jätettävä 21.1.2019 – 31.3.2019 välisenä aikana Leader-toimistoon. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tai postitse. Hankkeella on toteutusaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

Miten alahankkeet valitaan?
Leader Länsi-Saimaan hallitus arvioi ja pisteyttää hakemukset sekä tekee valinnat Leader Länsi-Saimaan yleisten valintakriteerien (linkki nettisivuille) perusteella. Hankkeen tulee täyttää yleiset valintakriteerit (mm. asukaslähtöisyys, toteutuskelpoisuus, hakijan taloudelliset ja taidolliset edellytykset). Lisäpisteitä toimenpide voi saada mm. uudesta toiminnasta, positiivisista ympäristövaikutuksista, nuorten mukanaolosta ja yhteistyön lisääntymisestä.

Hankkeiden saamat pisteet ratkaisevat rahoituksen. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Tasapisteiden osalta valinnassa painotetaan alueellista tasapuolisuutta. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Leader Länsi-Saimaan hallitus. Hallituksella on oikeus myös pienentää tuen osuutta tai rahoittaa vain osa alahankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen aloitus
Valinnan jälkeen Leader Länsi-Saimaa tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
Valinnan jälkeen valituille alahankkeiden toteuttajille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

Hankkeen saa aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hanke on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistolla. Jos hanke ei tule valituksi teemahankkeeseen, kustannukset jäävät hakijan kustannuksiksi.

Hankkeen toteutusaikaa on 31.12.2020 saakka.

Tuen maksu
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Hankkeen toteuttaja voi hakea maksua enintään 2 erässä teemahankkeen maksuaikataulujen mukaan. Alustava maksatusten hakuaikataulu: lokakuu 2019, huhtikuu 2020, lokakuu 2020 ja maaliskuu 2021.

Maksua haettaessa toimenpiteeseen liittyvät laskut tulee olla maksettu ja merkitty hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa itse välirahoituksen järjestämisestä.

Mitä pitää huomioida?
Teemahankkeen tukisäännökset ovat samat kuin tavallisen investointihankkeen säännökset. Toimenpiteen suunnittelussa tulee huomioida mm. seuraavat asiat:

 • Yhdistyksen perustoimintaan kuuluvia tehtäviä ei tueta.
 • Investointikohteen tai investoinnin on oltava aidosti ja avoimesti yhteisessä käytössä ja koneet/laitteet on sijoitettava tällaisiin yhteisiin kokoontumistiloihin. Hyödyn tulee siten ohjautua mahdollisimman laajasti alueen asukkaille ja toimijoille.
 • Koneiden /laitteiden ja muiden tehtävien hankintojen on oltava sellaisia, jotka oletettavasti kestävät yli 5 vuoden käyttöä.

Hakemuslomake, tarvittavat liitteet ja hakemuksen toimittaminen Leader-toimistoon
Hakemus tehdään lomakkeelle nro 3325B. Hankehakemuksen mukana toimitaan seuraavat liitteet:

 • Kustannuserittely ja tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
 • Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen  hakemisesta päätetty (tekstinä: ”Päätetään hakea Leader-rahoitusta x-hankkeelle”)
 • Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote (selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta)
 • Viimeisin tuloslaskelma ja tase (selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta)
 • Arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta, mikäli omarahoitusta katetaan talkoilla (lomake 3306F, löytyy tästä)
 • Vuokrattuun kohteeseen/alueelle investoitaessa riittävän pitkä vuokra/käyttöoikeussopimus ja vuokranantajan lupa investointiin
 • Kunnostus- ja rakennuskohteissa lisäksi
  • pohja- ja asemapiirros tai karttakuva sijainnista
  • mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva     kustannusarvio
  • tarvittavat luvat, esim. toimenpide- ja rakennuslupa
  • palovakuutustodistus

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee toimittaa osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tai Leader Länsi-Saima ry
Raatimiehenkatu 18
53100 LAPPEENRANTA

Hakemus liitteineen on jätettävä 21.1.– 31.3.2019 välisenä aikana (postileima viim. 31.3.2019).

Lisätiedot:
hankesihteeri Tiina Sirppiniemi
puh. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Raatimiehenkatu 18, 2. kerros
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake