Tehotonnit II-teemahanke

Tehotonnit II - teemahankkeen haku on auki 27.11.2019-29.2.2020

Teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille (n. 1 000-10 000 euron) investoinneille, joilla parannetaan harrastusmahdollisuuksia, kunnostetaan yhteisiä tiloja tai parannetaan niiden turvallisuutta ja energiataloutta. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 50 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Hanke toteutetaan kertakorvausmallilla. Alahankkeen toteuttajan ei siis tarvitse toimittaa pääkirjaa tai tositteita maksatushaun yhteydessä, vaan hankkeen toteutuminen todennetaan esimerkiksi valokuvilla hankinnoista tai toteutuneesta remontista sekä kirjallisella raportilla. Todentamistavoista sovitaan hakuvaiheessa.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
• harrastusvälineiden hankintaan tai harrastustilojen kunnostamiseen
• ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksien parantamiseen (retkeilyreitit, laavut yms.), maanomistajaluvat tulee olla kunnossa
• yhteisessä käytössä olevien tilojen remontointi, kunnostaminen tai niiden energiatehokkuuden parantaminen
• uusien yhteistilojen rakentaminen tai tilojen monipuolista käyttöä edistävä rakentaminen
• uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen lämmityksessä
• ympäristön kunnostaminen
• yhteisiin tiloihin hankittavat koneet ja laitteet, jotka parantavat energiatehokkuutta tai turvallisuutta tai jotka parantavat tilojen käyttöastetta
• kylän kehittämiseen liittyvät aineettomat investoinnit (mm. valokuvat)

Teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille investoinneille, joiden kustannusarvio on 1 000-10 000 euroa/hakija. Tuen määrä on 50 %. Osan omarahoituksesta yhdistys voi korvata talkootyöllä.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Sen avulla voidaan toteuttaa pieniä, alle 10 000 euron hankkeita. Teemahankkeen hallinnoi Leader Länsi-Saimaa ja siihen kuuluu useita pieniä, yhdistysten toteuttamia alahankkeita. Yksittäisen alahankkeen kustannusarvio voi olla 1 000-10 000 euroa.

Kuka voi hakea?
Alahanketta voivat hakea yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset osuuskunnat, jotka toimivat Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueella (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari ja Lappeenrannan maaseutualueet).

Milloin voi hakea?
Hakemus liitteineen on jätettävä 27.11.2019 – 29.2.2020 välisenä aikana Leader-toimistoon. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tai postitse. Hankkeella on toteutusaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

Miten alahankkeet valitaan?
Leader Länsi-Saimaan hallitus arvioi ja pisteyttää hakemukset sekä tekee valinnat Leader Länsi-Saimaan yleisten valintakriteerien perusteella. Hankkeen tulee täyttää yleiset valintakriteerit (mm. asukaslähtöisyys, toteutuskelpoisuus, hakijan taloudelliset ja taidolliset edellytykset). Lisäpisteitä toimenpide voi saada mm. uudesta toiminnasta, positiivisista ympäristövaikutuksista, nuorten mukanaolosta ja yhteistyön lisääntymisestä.

Valinnassa huomioidaan hankkeeseen käytettävä rahamäärä suhteessa tuloksiin ja hankkeeseen osallistujien sitoutuneisuus. Haussa etusijalla ovat ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet rahoitusta aikaisemmin maaseuturahastosta ja joiden toimintaan hankkeella on positiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Hankkeiden saamat pisteet ratkaisevat rahoituksen. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Tasapisteiden osalta valinnassa painotetaan alueellista tasapuolisuutta. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Leader Länsi-Saimaan hallitus. Hallituksella on oikeus myös pienentää tuen osuutta tai rahoittaa vain osa alahankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen aloitus
Valinnan jälkeen Leader Länsi-Saimaa ry tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.

Valinnan jälkeen valituille alahankkeiden toteuttajille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

Hankkeen saa aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hanke on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistolla. Jos hanke ei tule valituksi teemahankkeeseen, kustannukset jäävät hakijan kustannuksiksi.

Hankkeen toteutusaikaa on 31.12.2020 saakka.

Tuen maksu
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Hankkeen toteuttaja voi hakea maksua enintään 2 erässä myöhemmin sovittava maksuaikataulun mukaan.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla sekä valokuvalla hankinnasta, remontoidusta kohteesta tai rakennetuista rakennelmista. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Mitä pitää huomioida?
Teemahankkeen tukisäännökset ovat samat kuin tavallisen investointihankkeen säännökset. Toimenpiteen suunnittelussa tulee huomioida mm. seuraavat asiat:
• Yhdistyksen perustoimintaan kuuluvia tehtäviä ei tueta.
• Investointikohteen tai investoinnin on oltava aidosti ja avoimesti yhteisessä käytössä ja koneet/laitteet on sijoitettava tällaisiin yhteisiin kokoontumistiloihin. Hyödyn tulee siten ohjautua mahdollisimman laajasti alueen asukkaille ja toimijoille.
• Koneiden /laitteiden ja muiden tehtävien hankintojen on oltava sellaisia, jotka oletettavasti kestävät yli 5 vuoden käyttöä.

Hakemuslomake, tarvittavat liitteet ja hakemuksen toimittaminen Leader-toimistoon
Hakemus tehdään lomakkeelle nro 3325B. Hankehakemuksen mukana toimitaan seuraavat liitteet:
• Kustannuserittely ja tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
• Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen hakemisesta päätetty (tekstinä: ”Päätetään hakea Leader-rahoitusta x-hankkeelle”)
• Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote (selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta)
• Viimeisin tuloslaskelma ja tase (selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta)
• Arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta, mikäli omarahoitusta katetaan talkoilla (lomake 3306F, löytyy tästä)
• Vuokrattuun kohteeseen/alueelle investoitaessa riittävän pitkä vuokra-/käyttöoikeussopimus ja vuokranantajan lupa investointiin sekä vuokraoikeuden rekisteröinti

Kunnostus- ja rakennuskohteissa lisäksi:
• pohja- ja asemapiirros tai karttakuva sijainnista
• mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
• tarvittavat luvat, esim. toimenpide- ja rakennuslupa
• palovakuutustodistus

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee toimittaa 29.2.2020 mennessä osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tai Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18
53100 LAPPEENRANTA

Lisätiedot:
hankesihteeri Tiina Sirppiniemi
puh. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Raatimiehenkatu 18, 2. kerros
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake