Työllistä nuori -teemahanke

Työllistä Tiitus, palkkaa Pihla -teemahankkeen haku on auki 27.11.2019-29.2.2020

Teemahankkeessa yhdistys voi työllistää 15-20 -vuotiaan nuoren kahdeksi viikoksi. Kahden viikon työpanos voidaan sopia tehtäväksi myös pidemmän ajan kuluessa. Yhdistys voi työllistää 1-2 nuorta. Työ ei saa olla yhdistyksen perustoimintaa. 

Työllistämiseen yhdistys saa 600 euroa/nuori. Tuki on 80 % eli yhdistyksen omarahoitusosuus on 120 euroa/nuori. Omarahoitusosuus suoritetaan rahalla. 600 euron summasta maksetaan nuoren kahden viikon palkka, palkan sivukulut sekä tarvittavat vakuutukset.

Hankkeessa yhdistyksille annetaan koulutusta työnantajavelvollisuuksista ja opastetaan palkanlaskennassa. Palkattavia nuoria opastetaan työelämätaidoissa.

Hanke toteutetaan kertakorvausmallilla. Yhdistys solmii nuoren kanssa työsopimuksen, ohjaa nuorta työssä ja maksaa hänen palkkansa lisäkuluineen. Maksatushaun yhteydessä nuoren palkkaus todennetaan nuoren työtodistuksella, lyhyellä raportilla ja mahdollisesti valokuvilla tehdystä työstä. Pääkirjaa tai palkanmaksutositteita ei tarvitse toimittaa.

Miten haetaan
Yhdistys perustelee hakemuksessaan, millaiseen työhön nuori on tarkoitus palkata ja miten yksityisrahoitusosuus (20 % hankkeesta) toteutetaan. Yksityisen rahoituksen on oltava rahaa, talkootyötä ei hyväksytä.

Kuka voi hakea?
Alahanketta voivat hakea yhdistykset, säätiöt ja yleishyödylliset osuuskunnat, jotka toimivat Leader Länsi-Saimaan toiminta-alueella (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari ja Lappeenrannan maaseutualueet).

Milloin voi hakea?
Hakemus liitteineen on jätettävä 27.11.2019 – 29.2.2020 välisenä aikana Leader-toimistoon. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tai postitse. Hankkeella on toteutusaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

Miten alahankkeet valitaan?
Leader Länsi-Saimaan hallitus arvioi ja pisteyttää hakemukset sekä tekee valinnat Leader Länsi-Saimaan yleisten valintakriteerien perusteella. Hankkeen tulee täyttää yleiset valintakriteerit (mm. asukaslähtöisyys, toteutuskelpoisuus, hakijan taloudelliset ja taidolliset edellytykset). Lisäpisteitä toimenpide voi saada mm. uudesta toiminnasta, positiivisista ympäristövaikutuksista ja yhteistyön lisääntymisestä.

Valinnassa huomioidaan hankkeeseen käytettävä rahamäärä suhteessa tuloksiin ja hankkeeseen osallistujien sitoutuneisuus. Haussa etusijalla ovat ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet rahoitusta aikaisemmin maaseuturahastosta ja joiden toimintaan hankkeella on positiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Hankkeiden saamat pisteet ratkaisevat rahoituksen. Suurimmat pistemäärät saaneet hankkeet rahoitetaan. Tasapisteiden osalta valinnassa painotetaan alueellista tasapuolisuutta. Alahankkeiden pisteytyksen ja päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee Leader Länsi-Saimaan hallitus.

Hankkeen aloitus
Valinnan jälkeen Leader Länsi-Saimaa tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. 

Valinnan jälkeen valituille alahankkeiden toteuttajille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.

Hankkeen saa aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun hanke on kuitattu vastaanotetuksi Leader Länsi-Saimaan toimistolla. Jos hanke ei tule valituksi teemahankkeeseen, kustannukset jäävät hakijan kustannuksiksi.

Hankkeen toteutusaikaa on 31.12.2020 saakka.

Tuen maksu
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Hankkeen toteuttaja hakee maksun yhdessä erässä myöhemmin sovittavan maksuaikataulun mukaan.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla, nuoren työtodistuksella ja mahdollisesti valokuvilla suoritetusta työstä. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Hakemuslomake, tarvittavat liitteet ja hakemuksen toimittaminen Leader-toimistoon
Hakemus tehdään lomakkeelle nro 3325A. Hankehakemuksen mukana toimitaan seuraavat liitteet:
• Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen hakemisesta päätetty (tekstinä: ”Päätetään hakea Leader-rahoitusta nuoren työllistämiseen”)
• Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote (selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta)
• Viimeisin tuloslaskelma ja tase (selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta)

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee toimittaa 29.2.2020 mennessä osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tai Leader Länsi-Saima ry
Raatimiehenkatu 18

Lisätiedot:
hankesihteeri Tiina Sirppiniemi
puh. 045 135 2804
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Sen avulla voidaan toteuttaa pieniä, alle 10 000 euron hankkeita. Teemahankkeen hallinnoi Leader Länsi-Saimaa ry ja siihen kuuluu useita pieniä, yhdistysten toteuttamia alahankkeita. Yksittäisen alahankkeen kustannusarvio on 600-1200 euroa riippuen siitä palkataanko yksi vai kaksi nuorta.

 

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Raatimiehenkatu 18, 2. kerros
   53100 Lappeenranta
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

   Seuraa myös

   Facebook 

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake